Aktualności


Wielki Czwartek


Wielki Czwartek przypada na trzy dni przed Wielką Nocą, a więc otwiera Triduum Paschalne - najważniejsze dni w roku liturgicznym. Tego dnia odbywają się ważne dla chrześcijan nabożeństwa. Wielki Czwartek to dzień, w którym obchodzi się pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Wieczerza paschalna Jezusa była niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu jego wiernych, ponieważ tego dnia przepowiedział swoje cierpienie, śmierć oraz zmartwychwstanie i pragnął, aby wierni celebrowali ten moment na jego pamiątkę po jego odejściu do życia wiecznego.

Podczas spotkania z apostołami, Jezus obmył nogi swoim uczniom na znak oczyszczenia. Następnie usiadł z apostołami do stołu spożywając z nimi ostatni posiłek. Częstując ich chlebem i winem wypowiedział słowa: „To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę". W ten sposób ustanowił dwa sakramenty: kapłaństwa i eucharystii. Jest to zatem święto kapłanów oraz dzień przemiany chleba w ciało i wina w krew.

W dniu tym przed południem odprawia się w katedrach jedną Mszę św. koncelebrowaną przez biskupa i kapłanów całej diecezji. W czasie tej Mszy św. kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone w dniu swoich święceń. Biskup konsekruje oleje używane później przy chrzcie, bierzmowaniu, namaszczeniu chorych, święceniach kapłańskich i biskupich, a także przy konsekracji kościoła, ołtarza i dzwonów. Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej jest odprawiana w kościołach parafialnych w godzinach popołudniowych, lub wieczornych.

Do udziału w tej Mszy św. zaproszona jest służba ołtarza: ministranci, lektorzy, schole. W czasie śpiewu hymnu Chwała na wysokości grają organy i dzwonią wszystkie dzwony. Od tej chwili aż do Chwała na wysokości we Mszy św. Wigilii Paschalnej używa się kołatek.

Po wspólnej Komunii św. i modlitwie kapłan w uroczystej procesji przenosi Chrystusa Eucharystycznego do ciemni, w której odbywa się dalsza część uroczystości – adoracja Najświętszego Sakramentu. .W ten sposób stwarza okazję, aby wyrazić Chrystusowi wdzięczność za ten niewysłowiony dar Jego Miłości. W naszej Parafii Liturgia Wielkiego czwartku rozpocznie się o godz. 18.30;


Drodzy Kapłani

Dziękujemy Wam, że każdego dnia przez Waszą posługę dokonuje się bezkrwawa ofiara odkupienia, że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożego Syna. Życzymy Wam, aby nieustannie towarzyszyła Wam bliskość tego, który Was powołał w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Abyście co dnia miłowali Jezusa więcej. Aby trud trwania przy Chrystusie został nagrodzony radością Zmartwychwstania.