Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 09.04.2023r


PAN PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ - ALLELUJA!


Święta Wielkanocne przynoszą nam prawdziwie radosną nowinę. Nie lękajcie się – mówi Anioł do kobiet, które wczesnym rankiem przybiegły do grobu Jezusa. Kogo szukacie? Ukrzyżowanego?

Nie ma Go tam. Zmartwychwstał ! Idzie przed wami do Galilei.


Tę radosną nowinę kobiety zaniosły Jego uczniom. Oni pragnęli spotkać się z Chrystusem Zmartwychwstałym w Galilei, tam, gdzie był początek ich powołania, początek ich przygody z Jezusem.

Dziś każda i każdy z nas również spogląda na tajemnicę swoich początków. Na tajemnicę chrztu świętego, bo czyż nie jest prawdą, że właśnie przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Bóg poprzedza nas w miłości, jak dobry Samarytanin, a jednocześnie przypomina każdej i każdemu z nas – idź i Ty, i czyń to samo.

Mamy teraz, w mocy Chrystusa Zmartwychwstałego wychodzić do naszych sióstr i naszych braci. Mamy być dla nich apostołami miłości i życia, którzy nie są zamknięci i zatrzaśnięci w naszym wnętrzu, ale będą wychodzić do innych z miłością, tak, jak uczynił to Chrystus.

Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas źródłem radości i nowego życia, źródłem odwagi do tego, abyśmy tą miłością i tym życiem dzielili się z innymi.

Wszystkim życzę błogosławionych, dobrych, radosnych, pełnych pokoju i Bożego Ducha Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wasz Ksiądz Proboszcz - Bogdan Węgrzyn