Apostolat Margaretka


Ideą Ruchu Apostolatu Modlitwy za Kapłanów jest otoczenie kapłanów modlitwą aby mogli dobrze służyć wiernym. Po raz pierwszy w Polsce o Margaretkach można było usłyszeć w 1998 roku. Apostolat powstał z inicjatywy pani prof. Louise Ward z Kanady. Porzuciła ona pracę na Uniwersytecie, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitwy za kapłanów. Inspiracją do tego, było życie i modlitwa przyjaciółki Margaret O'Donnell, która swoje życie i dotkliwe cierpienie ofiarowała w intencjach parafii, kapłanów oraz intencjach, których jej coraz więcej powierzano. Ruch nazwano „Margaretka" od jej imienia, które jest zarazem nazwą kwiatu margaretki.

Margaretka to 7 osób modlących się za konkretnego kapłana. Jedna osoba przyjmuje na siebie obowiązek modlitwy w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Podstawowa proponowana modlitwa za kapłana jest na blankiecie, który otrzymuje. Proponowana jest dodatkowo Koronka: „Wierzę" oraz 7 razy („Ojcze nasz", „Zdrowaś Maryjo", „Chwała Ojcu"), która jest starą franciszkańską modlitwą na cześć 7 radości lub boleści Matki Bożej. Można też powiązać każdą z 7 trójek z prośbą o odrodzenie 7 Darów Ducha Świętego. Liczy się wytrwałość złożonemu przyrzeczeniu. Zamiast powyższych modlitw można odmówić dziesiątkę Różańca św., Litanię.

Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, tzn. do końca życia. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną, to można to uczynić. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera z sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci na zasadzie świętych obcowania. Gdy kapłan umiera wcześniej to też nie przestajemy się modlić, gdyż może on modlitwy jeszcze potrzebować. Wierzymy, że Bóg w swoim miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie dóbr duchowych.

Dobrze jest składać przyrzeczenia podczas Mszy św. lub przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Najważniejszą sprawą jest by uczynić to w całkowitej wolności serca i w stanie łaski uświęcającej.

Modlitwa

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ... , uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty (imię patrona), którego imię nosi ks. ... , Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, by dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem! Amen.