Aktualności


Niedziela Miłosierdzia Bożego - 16.04.2023r.


Jezus powiedział; „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz” i podarował jej na trudne chwile krótkie westchnienie: „Jezu ufam Tobie" i z Nim wyruszyła na podbój świata.

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA - 1905-1938

Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec koło Łodzi w biednej chłopskiej rodzinie. Miała kochających rodziców i dziewięcioro rodzeństwa. Rodzice obdarzali swoje dzieci miłością i da¬wali im przykład wiary. Niedziela była dla nich prawdziwym świętem. Faustyna od dzieciństwa odznaczała się pobożnością i umiłowaniem modlitwy oraz wielką wrażliwością na ludzkie biedy. Do szkoły cho¬dziła niecałe trzy lata; mając 16 lat, opuściła rodzinny dom, by w Alek¬sandrowie zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Po jakimś czasie wróciła do domu z zarobionymi groszami, by prosić rodziców o zgodę na wstąpienie do klasztoru. Ponieważ jej nie otrzymała, wró-ciła na służbę do Łodzi. Znajomi, koleżanki, praca to zwyczajny rytm życia młodej dziewczyny. Roześmiana, z polotem, dowcipem... Wtedy po raz pierwszy stanął przy niej Jezus. Zobaczyła Go. A On powiedział mocno: „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz?". Po tych słowach pobiegła do katedry i tam usłyszała kolejne wskazówki, by jechać do Warszawy i tam wstąpić do klasztoru.

Zaczęła wędrówki po klasztorach. Pukała do wielu furt, ale ni¬gdzie jej nie przyjęto. W końcu znalazła miejsce w Warszawie przy ul. Żytniej w młodym Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. Było to w 1925 roku. W klasztorze pracowała w kuchni, sklepie piekarni¬czym, w ogrodzie i przy furcie, w ostatnich latach życia ciężko choro¬wała, jednak nadal rozmawiała z Jezusem, przyjmowała Jego polecenia, cier¬piała i kochała bez miary. Czasem jej ktoś dokuczył, że nie jest znowu taka chora, tylko „pieści się ze sobą". Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego życia wewnętrznego. Ciche jej życie upływało na głoszeniu i wypraszaniu Bożego miłosierdzia dla świata przez pisanie Dzienniczka, modlitwę, cierpienie i ofiarę.

Oddała Jezusowi swoje życie w ofierze na okup za grzeszników. Tęskniła za niebem i śmiercią, która jest bramą do niego. Zmarła, a raczej zjednoczyła się z Jezusem w wiecznej miłości w Krakowie 5 października 1938 roku.

Drodzy Parafianie!

Niedziela Miłosierdzia Bożego – szczególny dzień w naszej Parafii. Podczas każdej Mszy św. uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny. Koronka i ucałowanie relikwii.

Bardzo dziękuję Rodzinie, która ufundowała relikwie św. Siostry Faustyny. Bóg zapłać!