Ogłoszenia


Ogłoszenia parafialne

Rzymskokatolicka Parafia Chrystusa Króla w Bażanach
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 31.03.2024r.


 1. Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał - „Alleluja”.
 2. Bóg zapłać za wszelkie prace wykonane w tym tygodniu na rzecz parafii, za sprzątanie kościoła mieszkańcom z ulicy Łąkowej, za dekoracje kwiatowe p. Martinie Gorzolka.
 3. Bardzo dziękuję Państwu Marii i Jerzemu Kubas za ufundowanie dekoracji do Ciemnicy i Grobu, jak również za wykonanie jej w naszej świątyni.
 4. Dziękuję serdecznie ks. Krzysztofowi za posługę w konfesjonale, za kierowane do nas Słowo Boże i prowadzenie nabożeństw. Jutro zbiórka przed kościołem na budowę świątyni, w której pracuje ks. Krzysztof. Bóg zapłać za dar waszego serca.
 5. Dziękuję Panom Szafarzom, p. Organiście, Mariankom, Pocztom sztandarowym, Ministrantom za piękne przygotowanie liturgii. W sposób szczególne p. Organiście za duchowe poprowadzenie nas podczas Adoracji. Dziękuję naszej Młodzieży za poprowadzenie Adoracji przy Bożym Grobie i wszelką waszą życzliwość.
 6. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem naszej najlepszej Orkiestry, którą prowadzi świetnie p. Roland Mendel.
 7. Za tydzień Niedziela Bożego Miłosierdzia. Podczas każdej Mszy świętej ucałowanie relikwii św. Siostry Faustyny. Po południu o godz. 15.oo nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję parafialnemu Zespołowi Caritas za zrobienie paczek świątecznych, opiekę i służbę względem naszych Braci i Sióstr.
 9. Dziękuję p. Eryce Cieplik za wykonane wianuszki, p. Elżbiecie Woźnik za przygotowanie obrusów oraz p. Elżbiecie Langner za ustrojenie Krzyża na cmentarzu.
 10. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia zbiórka do puszek przed kościołem na Caritas Diecezji Opolskiej.
 11. W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 12. W środę udaję się na pielgrzymkę z Maturzystami do Częstochowy.
 13. Dziękuję Firmie Bernard Kinder za wykonanie nowych schodków do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
 14. Dziękuje p. Bernardowi Singer za odmalowanie uchwytów na chorągwie oraz ich montaż. Bóg zapłać!
 15. Drodzy Parafianie i Goście! Wszystkim Wam wraz z księdzem Krzysztofem składamy najserdeczniejsze życzenia, by Zmartwychwstały Pan uwolnił nas od strachu, byśmy potrafili wznosić się ponad to, co nas przytłacza w codzienności. Niech w czasach zamętu Jego obietnica zbawienia będzie skałą, która pozwala przetrwać życiowe burze. Bądźcie Bracia i Siostry tymi katedrami wznoszącymi się ponad ziemią, wzbijającymi się ku górze - ku Zmartwychwstałemu Panu!